Vilkår for bruk

Ved å bruke nettsiden vippscasino-no.top godtar du å være bundet av disse brukervilkårene. Dersom du ikke godtar vilkårene, ber vi deg om å forlate nettsiden.

Nettsiden vippscasino-no.top er utviklet og administrert av [firmanavn], og følgende vilkår gjelder for all bruk av nettstedet og dets tjenester.

1. Generelle vilkår

Ved å bruke vippscasino-no.top bekrefter du at du er minst 18 år gammel, eller at du har samtykke fra en forelder eller verge til å bruke nettsiden.

Du forplikter deg til å bruke nettsiden i samsvar med gjeldende lover og reguleringer, samt å ikke engasjere deg i noen aktiviteter som kan være ulovlige eller skadelige for domene.com eller andre brukere.

  • 1.1 Du har ikke lov til å kopiere, distribuere eller på annen måte bruke innholdet på nettsiden uten skriftlig tillatelse fra [firmanavn].
  • 1.2 Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av dine påloggingsdetaljer og passord knyttet til vippscasino-no.top. Du er også ansvarlig for all aktivitet som foregår under din konto.
  • 1.3 Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte din konto og utestenge deg fra å bruke vippscasino-no.top hvis vi mistenker at du har brutt disse vilkårene.

2. Ansvarsbegrensning

Nettsiden vippscasino-no.top tilbys 'som den er' uten noen form for garanti, uttrykt eller underforstått. Vi gir ingen garantier for at nettsiden vil være kontinuerlig tilgjengelig, feilfri eller fri for virus eller andre skadelige komponenter.

[Firmanavn] tar ikke på seg noe ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av bruken av vippscasino-no.top, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader eller tap av data eller fortjeneste.

3. Konfidensialitet

Vi respekterer din konfidensialitet og personvern. All personlig informasjon du gir til vippscasino-no.top vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og vår personvernerklæring.

  • 3.1 Vi kan samle inn og lagre informasjon om din bruk av vippscasino-no.top, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adresse, nettlesertype, brukermønstre og preferanser.
  • 3.2 Vi kan bruke informasjonen vi samler inn for å forbedre og tilpasse din opplevelse på vippscasino-no.top, samt for markedsføringsformål, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke ønsker å motta slik informasjon.
  • 3.3 Vi vil ikke selge eller videreformidle din personlige informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er pålagt oss i henhold til gjeldende lov.

4. Endringer i brukervilkår

[Firmanavn] forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, og det er ditt ansvar å sjekke vilkårene jevnlig.

Ved å fortsette å bruke vippscasino-no.top etter at endringer er gjort, aksepterer du de oppdaterte brukervilkårene.